Webcome to NTC Vina

  •   
Welcome to NTC Vina website

Featured News

Support online
Tư vấn trực tuyến
Ms Hoài Thương
skype
0969861610
Tư vấn trực tuyến
Mr Thái Hiền
skype
0901234860
  • JANG JIN -1 Flute Reverse Edge Endmill 1REMJANG JIN -1 Flute Reverse Edge Endmill 1REM

JANG JIN -1 Flute Reverse Edge Endmill 1REM  0202000009

Call

JANG JIN -1 Flute Reverse Edge Endmill 1REM

Detailed description

Maker: Jang Jin

 

NTC Vina CO.,LTD

Address : Floor 3, Vivian Park, T5-2 & T6 Lot, Road D11B, SHTP, Tang Nhon Phu Ward, District 9, HCM

Tel : 0969861610

Fax: (+84) 028 2253 2029

NTC Vina CO.,LTD Address : Floor 3, Vivian Park, T5-2 & T6 Lot, Road D11B, SHTP, Tang Nhon Phu Ward, District 9, HCM Tel : 0969861610 Fax: (+84) 028 2253 2029
 
 
 
 
Thiết kế website