heeyeon@ntcvina.net
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Sản phẩm

Gas Spring PS350

Giá: Liên hệ

Model

PS350

Intial Force (kgf)

350

Pressure (bar)

174

Cylinder (mm)

32

Rod (mm)

16

Stroke (mm)

10~125

Hose System Type

X