heeyeon@ntcvina.net
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Sản phẩm

Gas Spring PS4000

Giá: Liên hệ

Model

PS4000

Intial Force (kgf)

4000

Pressure (bar)

141

Cylinder (mm)

95

Rod (mm)

60

Stroke (mm)

25~200

Hose System Type

X