heeyeon@ntcvina.net
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Sản phẩm

Gas Spring PS7500

Giá: Liên hệ

Model

PS7500

Intial Force(kgf)

7500

Pressure(bar)

149

Cylinder(mm)

120

Rod(mm)

80

Stroke(mm)

25~200

Hose System Type

X