heeyeon@ntcvina.net
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Sản phẩm

Gas Spring PX9500

Giá: Liên hệ

Model

PX9500

Intial Force(kgf)

9700

Pressure(bar)

153

Cylinder(mm)

150

Rod(mm)

90

Stroke(mm)

19~125

Hose System Type

X