heeyeon@ntcvina.net
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
GAS SPRING

Gas Spring PS70

Giá: Liên hệ

Model

PS70

Intial Force (kgf)

18~70

Pressure (bar)

45~180

Cylinder (mm)

15

Rod (mm)

7

Stroke (mm)

7~125

Hose System Type

X