heeyeon@ntcvina.net
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
GAS SPRING

Gas Spring PS100

Giá: Liên hệ

Model

PS100

Intial Force (kgf)

100

Pressure (bar)

105

Cylinder (mm)

19

Rod (mm)

11

Stroke (mm)

10~125

Hose System Type

X