heeyeon@ntcvina.net
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
GAS SPRING

Gas Spring PS200

Giá: Liên hệ

Model

PS200

Intial Force (kgf)

200

Pressure (bar)

177

Cylinder (mm)

25

Rod (mm)

12

Stroke (mm)

10~125

Hose System Type

X