heeyeon@ntcvina.net
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
GAS SPRING

Gas Spring PS1500

Giá: Liên hệ

Model

PS1500

Intial Force (kgf)

1500

Pressure (bar)

147

Cylinder (mm)

63

Rod (mm)

36

Stroke (mm)

10~200

Hose System Type

X