heeyeon@ntcvina.net
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
GAS SPRING

Gas Spring PS2500

Giá: Liên hệ

Model

PS2500

Intial Force (kgf)

2500

Pressure (bar)

157

Cylinder (mm)

75

Rod (mm)

45

Stroke (mm)

10~200

Hose System Type

X